Sídlo


Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou Technickej univerzity) je sídlom spoločnosti MM MEDICAL.

Multifunkčný objekt TECHNICOM nám poskytuje komfortné priestory s relevantnou informačno-komunikačnou infraštruktúrou a výkonné sofistikované tímy vytvorené prepojením pracovníkov a študentov z radov univerzity a praxe.